Kirjopiirtäjä

Suoviitta on ristiriitaisa metallistihipike, joka kuuntelee musiikkia, tanssii ja ennen kaikkea kuvittaa maailmaansa erinäisillä tavoilla. Se myös lukee paljon, muun muassa fantasiaa ja erinäisiä tietokirjoja. Musiikkikirjatkin saavat suurta mielenkiintoa osakseen, samoin kaikkien mielipuolten elämäkerrat, koska ne ovat jänniä, ja psykologia, koska sekin on jännää. Telkkarista se kyttää Housea, Pasilaa, Frendejä, Simpsoneita ja Futuramaa, jos muistaa ja jos ne eivät ole tauolla/eivät muista syistä näy, mutta se ei kyttää televisiota kovin paljon. Hyvät elokuvat ovat sen mieleen, mutta myös kuoleva luonnonvara television tarjonnassa. Niin ja hyvät dokumentit ovat myös vallan mielenkiintoisia. Musiikkiaiheisista ja muistakin jännistä saa aina vinkata!

Hassua. Minä olen joskus vähän hassu. Huumorintajunikin on hassu ja joskus sarkasmia, ironiaa, mustuutta ja kyynisyyttä hehkuva hehkeä kokonaisuus, kieroutuneisiin ja suoriutuneisiin kielikuvastoon puettua, typeryyttä ja kaikkea kliseisesti sanottuna sen semmoista. Itseironia ja muukin ironia on aina kivaa, mutta myös muunlainen perushuumori kuuluu kavalkadiin. Pidän elukoista, luonnosta, taiteesta ja sen semmoisesta. Ihmisetkin ovat kivoja.

+ Se käyttää kuvataiteellisiin tarkoituksiin kaikenkarvaisia, varsinkin mustia kuitukärki- ja kuulakärkikyniä, harvinaisesti lyijykyniä, mutta joskus lyijytäytekyniä (nollapilkkuseiska Faaber-Castelli for tha win!), White Nights -akvarellivärejä ja näädänkarva- ja tekokuitusiveltimiä, sekalaisia akryylimaaleja, Adobe Photoshop CS2:a mutta sitäkin enemmän Open Canvas Plussaa, Painttia, Open Canvas 1.1:ä joka on kätevä ohjelma myös matkoilla koska sitä ei tarvitse asentaa koneelle ja joka on piirrustukseen kätevämpi kuin paint layereidensä ja työkalujensa ansiosta, Faber-Castellin ja Derwentin akvarellivärikyniä, Derwent Inktense -värikyniä, Derwentin hiilikyniä, Pentelin öljypastelleja, käpäliin sattuvia tusseja ja randomeja mustekyniä, käytännössä melkein mitä vain.

+ Kamera on Canon PowerShot AS190 tai joku sellainen, tulostinskannerimonitoimivemmel Canon Pixma MP190, kiva kannettava HP Compaq Presario.

+ Musiikkia kuunnellaan koneelta, mustavalkeasta mp3-soittimesta (Philips GoGear, joka tilttailee. 2 gigaa muistia on liian vähän.), Nokian vihreäkuorisesta 7130 Supernovasta (jonka muistikortti on vain 1-gigainen, suorastaan rikollista!) ja tietysti niistä Philipsin stereoista jotka möllöttävät kirjahyllyn päällä feikkitiikkikajareineen. Aivan kuin puhuisin tikkareista.

596 Responses to “Kirjopiirtäjä”

 1. Nice post! GA is additionally my biggest earning. However, it may not be a considerably. Moorpark Heating

 2. I love your blog! do you create this yourself or do you outsource it? Im hunting for a blog design thats similar so thats the one reason I’m asking. In any event continue the great work I used to be impressed using your content really.

 3. Someone said all post and that i have collected numerous informative stuff here. Great precious views. Please keep posting. Plumbing Lakeside CA

 4. Valuable information and excellent design you’ve got here! I must appreciate sharing your opinions and time in to the issues you post!! Thumbs up

 5. I understand a few friends of mine who’ll love this place so, I’ll be sure to pass this web site along to them. Thanks.

 6. Super-Duper site! We are loving it! Will come back again – taking you feeds also, Thanks.

 7. Good post! GA is likewise my biggest earning. However, it’s actually not a much.

 8. The ideas are strongly talked about and clearly emphasized. Thanks for sharing your mind and concepts during this one.

 9. Someone said all over the country piece of yours but it was quite good. This is usually a great article thank you sharing this informative information. I’m going to go to your blog regularly for quite a few latest post.

 10. That’s great! You earn an exceptionally useful and informative post. Thank you for sharing.

 11. Appreciation for keeping us up-to-date. I must say i have fun with this and see all of the info very beneficial.

 12. This page is often a walk-through for all the information you wished with this and didn’t know who to inquire about. Look here, and you will probably definitely think it is.

 13. Great post, and great website. Thanks for the tips! Foster City Movers

 14. Hey, Today via Google while looking for first aid for a cardiac arrest and your post looks quite interesting in my opinion.

 15. It’s my job to wanted to write within my site something like that.

 16. That i don’t post in Blogs however your blog forced me to, amazing work. beautiful.

 17. Great article with excellent idea! I appreciate your post.

 18. Hello. Good job. I didnt expect this over a Wednesday. That is a great story. Thanks! Locksmith Mission Beach

 19. Good quality info here! Sustain the truly amazing work. Everyone loves the emotions being expressed.

 20. Hello. Good job. Some expect this using a Wednesday. This can be a great story. Thanks!

 21. I adore your web site. You’ve got a lot of great material that may be necessary to numerous readers.

 22. I completely go along with you. I prefer the next few paragraphs. Contained in the grapefruit loads of useful information. I can create my new idea using this post. It gives exhaustive information. Appreciate your this valuable information for many. Not to mention nice review in regards to the Veterans fight along with their present prospect. Issaquah Roofing

 23. You set the all wonderful landmarks which makes all of us getting interested. but yes that may be right, i agree. all you mention is create a sense. Thanks Rochester Hills Plumbing

 24. We are always searching on line for articles to help me. Awaiting another great blog. Good luck on the author! good luck! Birmingham MI Plumbing

 25. This is the really good post, thanks! It’s the first time I come to your web site, just thought it was in Bing. I’ve been making the rounds and there’s many the best quality work. However aimed to include it with my RSS Reader and can’t. Perhaps it’s a only something taking place , with me… I’ll contact you whether it stays such as this!

 26. Great site, thanks and also have a nice day!

 27. It is a nice internet site. Good fresh interface and nice informative articles. I’ll be returning soon,information great article.

 28. Interesting article. Were have you got all the info from.

 29. Poway Solar says:

  Your article is really great and that i truly enjoyed reading it, keep walking.

 30. To be a Newbie, My business is always searching on the internet for articles which can help me. Appreciate it Orange Electrician

 31. Thank you taking the work-time to discuss this topic with us, I find myself strongly concerning this and love learning regarding this topic. When possible, when you gain expertise, would you updating your blog to comprehend information? It’s very useful for me.

 32. Great article …Thanks for your great information, the contents are quiet interesting. I will be watching for your following post.

 33. vinatot says:

  I keep following what is the news take a look at getting online for free grant applications so I happen to be exploring the perfect site to acquire one. Orange County Plumbing

 34. I must appreciate the efforts you cash in on in writing this short article.

 35. Please, can you PM me and let me know few more considers this, My business is really fan of one’s blog.

 36. Basically nice post. I will be expecting some different idea from the side. You always represent a new thought as part of your post.

 37. I keep enjoying what is the news discuss getting online grant applications i really have beenlooking around to get the best site for getting one.

 38. I am that you’ve got really shown an incredible efforts for making your site very much attractive

 39. I merely opted in for your newsletter all of which will definitely return to get more. You can do the same for my blog once you get the possibility!

 40. Which i want to write in my site something of that nature.

 41. Amazing blog and very interesting items you got here! I definitely many userful stuff here from examining most of your earlier posts likewise and thought we would drop a discuss this one!

 42. Way cool, some valid points! I appreciate you causing this to be article available, all of those other site is also done well. Possess a great day

 43. Way cool, some valid points! I appreciate you creating this article available, the remainder website is also congratulations. Have got a great day

 44. Way cool, some valid points! I appreciate you causeing the article available, the remainder of the website is also well done. Use a great day

 45. Initially when i first visit this one of any kind site I can really point out that there’s no question that all user visit on this well share compliments post along with it.

 46. I would like to i appreciate you for the efforts you cash in on in some recoverable format this informative article.

Leave a Reply